مرور برچسب

پایان جهان

هشدار بیش از ۲۰ هزار دانشمند در خصوص آینده بشریت

هشدار بیش از 20 هزار دانشمند در خصوص آینده بشریت دانشمندان همچنان در رابطه با آینده بشریت به جامعه جهانی هشدار می دهند چرا که آنها روزگار وخیمی را برای آیندگان پیش بینی می نمایند. نامه ای که در ابتدای ماه نوامبر سال جاری منتشر شد و توسط…