مرور برچسب

پرتقال خونی وارداتی

آیا ایدز از طریق پرتقال های خونی وارداتی از لیبی منتقل می شود؟

آیا ایدز از طریق پرتقال های خونی وارداتی از لیبی منتقل می شود؟ احتمالا در سایت ها و شبکه های اجتماعی مختلف خبری مبنی بر انتقال ویروس ایدز (HIV) از نوعی پرتقال وارداتی را دیده یا شنیده اید. این خبر با این توصیف که "این پرتقال ها از لیبی…