مرور برچسب

پرش سامو

عضلات داخلی ران خود را با این ۸ تمرین قوی کنید

این 8 تمرین موثر باعث می شود شما در عضلات داخلی در ران خود احساس گرفتگی نکنید. بعضی از تمرینات را برای روز بعد در تمرین خانه یا ورزشگاه اضافه کنید. جک پلانک: ابتدا حالت شنو بگیرید و پاهای خود را به هم بچسبانید. پاهای خود را باز…