مرور برچسب

پرفسور بالتازار

پرفسور بالتازار شخصیت کارتونی و دکتر بالتازارد که در ایران زندگی می کرد

پرفسور بالتازار شخصیت کارتونی و دکتر بالتازارد که در ایران زندگی می کرد دکتر مارسل بالتازارد (Marcel Baltazard) یا مارسل بالتازار(با تلفظ فرانسوی) سالها در ایران مشغول به کار بود و خدمات مهمی انجام داد. در سالهای اخیر اما بسیاری از…