مرور برچسب

پورشه باکستر 718

پورشه Boxster Spyder 718 در حال گذراندن تست های نهایی

پورشه Boxster Spyder 718 در حال گذراندن تست های نهایی پورشه باکستر : پس از چند ماهی که از تست های پورشه می گذرد، به تازگی اسپای شات های جدید 718 Boxster Spyder در هوای سرد و بر روی جاده های پوشیده شده از برف نوربرگرینگ بدون هیچ گونه…