مرور برچسب

پورشه باکستر

پورشه Boxster Spyder 718 در حال گذراندن تست های نهایی

پورشه Boxster Spyder 718 در حال گذراندن تست های نهایی پورشه باکستر : پس از چند ماهی که از تست های پورشه می گذرد، به تازگی اسپای شات های جدید 718 Boxster Spyder در هوای سرد و بر روی جاده های پوشیده شده از برف نوربرگرینگ بدون هیچ گونه…

پورشه ۷۱۸ Boxster Spyder برای نمایشگاه آماده است

به نظر می رسد خودروی پورشه 718  Boxster Spyder برای نمایشگاه آماده باشد با اینکه پورشه 718  Boxster GTS همچنان نسبت به سایر اتومبیل های اسپرت موجود در بازار خودروهای اسپرت، یک تازه وارد یه حساب می آید، اما پورشه مجددا در حال تولید یک…