مرور برچسب

پیتای قرمز

پیشگیری از چاقی با این داروی سنتی و طبیعی

چاقی - پیتایای قرمز که بعنوان میوه اژدهای قرمز در مالزی معروف است، نشان داده که میتواند از چاقی جلوگیری نماید. در تحقیق منتشر شده در نشریه تکمیلی بی.ام.سی. و داروی جایگزین، اعلام شد که پیتایای قرمز باعث تقویت تعادل و توازن انرژی میشود و این…