مرور برچسب

پیری واژن

واژینوپلاستی و لابیاپلاستی چیست؟

لابیاپلاستی ، عمل جراحی پلاستیک در لبه (اطراف واژن) می تواند به تنهایی و یا با واژینوپلاستی انجام شود. جراحی می تواند بر روی لبه بزرگ (قسمت بزرگتر و بیرونی واژن) یا لبه کوچک ( قسمت کوچکتر، لب های داخلی واژن) انجام شود.