مرور برچسب

پیشگیری از بیماری عروق کرونر

پیشگیری از بیماری عروق کرونر یا CAD و کنترل بیماری

پیشگیری از بیماری عروق کرونر یا CAD و کنترل بیماری زندگی با بیماری عروق کرونر وقتی بیماری عروق کرونر دارید، مهم است که از قلب خود مراقبت کنید. بخصوص اگر شما قبلا یک عمل جراحی برای بهبود جریان خون به قلب تان داشته اید. روش های درمانی،…