مرور برچسب

پیشگیری از بیماری های سیستم گردش خون

۱۵ بیماری سیستم گردش خون، علل، پیشگیری و عوامل خطرزا

 گردش خون : سیستم گردش خون، که همچنین سیستم قلبی عروقی نامیده می شود، شامل قلب و عروق خونی می شود که در سراسر بدن قرار دارد. این سیستم مواد مغذی و اکسیژن را به تمام سلول های بدن منتقل می کند. اکسیژنی که ما نفس می کشیم، به ریه ها تحویل داده…