مرور برچسب

کودک با استعداد

چگونه یک کودک با هوش و با استعداد پرورش دهیم؟

هوش به توانایی های شناختی افراد اشاره دارد که شامل حافظه، درک مطلب،  توانایی حل مسئله، استدلال و اندیشه انتزاعی است. هوش، کاملا مشابه IQ نیست، اگرچه افراد از این اصطلاح برای تعیین سطح هوش، استفاده می کنند. IQآزمایش هایی است که برای اندازه…

چگونه یک کودک با استعداد را تشخیص دهیم؟

همان گونه که دو دانش آموز دقیقا در یک مسیر به پیشرفت نمی رسند، برخی از صفات و خصوصیات و رفتارها نیز وجود دارند که معمولا والدین و معلمان در یک کودک با استعداد مشاهده می کنند. این خصوصیات به شرح زیر هستند:

تفاوت هوش با استعداد در چیست؟

هوش به توانایی های شناختی افراد اشاره دارد که شامل حافظه، درک مطلب،  توانایی حل مسئله، استدلال و اندیشه انتزاعی است. هوش، کاملا مشابه IQ نیست، اگرچه افراد از این اصطلاح برای تعیین سطح هوش، استفاده می کنند. IQآزمایش هایی است که برای اندازه…