مرور برچسب

کولیت زخمی

اسهال مزمن و برخی داروها که باعث اسهال می شوند

اسهال مزمن و برخی داروها که باعث اسهال می شوند اسهال با مدفوع شل و یا آب دار مشخص می شود. اکثر مردم این بیماری شایع را در برخی از لحظات زندگی خود تجربه می کنند؛ موارد کوتاه مدت اسهال، دومین بیماری است که معمولا در ایالات متحده گزارش شده…