مرور برچسب

کیست های چربی سینه

نکروز چربی و کیست های چربی سینه چیست؟

نکروز چربی یک حالت خوش خیم و غیر سرطانی سینه است که هنگام آسیب به بافت چربی سینه بوجود می آید. این آسیب بیشتر ناشی از جراحت سینه بوده اما می تواند بعد از عمل جراحی یا پرتو درمانی سینه نیز اتفاق بیوفتد. نکروز چربی در زنانی با سینه های بزرگتر…