مرور برچسب

کیفوز یا قوز کمر

چگونه قوز کمر را درمان کنیم؟

چگونه قوز کمر را درمان کنیم؟ کیفوز یا قوز کمر، انحنایی در ستون فقرات است که منجر به گرد شدن کمر خواهد شد. این مشکل که معمولاً به نام گوژپشتی یا قوز کمر شناخته می‌شود، کاملا شایع است. به عبارت ساده‌تر، کیفوز منحنی واقع شده در ستون…