مرور برچسب

10 بهمن

۱۰ بهمن ماه، زادروز استاد اکبر گلپایگانی،آهنگ جدید راز و نیاز و گالری تصاویر مفاخر موسیقی

 به مناسبت 10 بهمن ماه، زادروز استاد اکبر گلپایگانی+ گالری کامل تصاویر برخیز تا نهیم سر خود به پای دوست جان را فدا کنیم که صد جان فدای دوست در دوستی ملاحظهٔ مرگ و زیست نیست دشمن به از کسی، که نمیرد برای دوست حاشا! که غیر دوست کند…