مرور برچسب

2018 Rezvani

آلفا ایکس بلک برد، سوپر اسپرت جدید کمپانی رضوانی

Beast Alpha X Blackbird، سوپر اسپرت جدید کمپانی رضوانی  SR-71 Blackbird در سرعت اوج خود ،سریعترین هواپیمایی بود که توانایی رسیدن به سرعتی بیش از سه برابر سرعت صوت را داشت. در حال حاضر، کمپانی رضوانی کالیفرنیا، طرح خودروی جدید خود تحت…