مرور برچسب

718 Cayman GT4

پورشه ۷۱۸ Boxster Spyder برای نمایشگاه آماده است

به نظر می رسد خودروی پورشه 718  Boxster Spyder برای نمایشگاه آماده باشد با اینکه پورشه 718  Boxster GTS همچنان نسبت به سایر اتومبیل های اسپرت موجود در بازار خودروهای اسپرت، یک تازه وارد یه حساب می آید، اما پورشه مجددا در حال تولید یک…