مرور برچسب

8 عادت نادرستی که به سلامتی کودک شما آسیب می رساند

۸ عادت نادرستی که به سلامتی کودک شما آسیب می رساند

 8 عادت نادرستی که به سلامتی کودک شما آسیب می رساند نقش والدین به عنوان الگوی رفتاری کودکان با توجه به رفتار وگفتار شما یادمی گیرند که در زندگی خود چگونه رفتار کرده و چگونه در مهارت کسب کنند. برای اینکه به آنها بیاموزید چطور سالم زندگی…