مرور برچسب

Apple

اپل و ادامه داشتن ماجرای نقض پتنت

اپل و ادامه داشتن ماجرا نقض پتنت شرکت اپل اگرچه کمپانی مطرحی در عرصه فناوری بوده اما همیشه با دعواهای مختلفی رو به رو شده و با نقض پتنتی برعلیه آن شکایاتی می شود که در برخی از آنها پیروز و برخی دیگر شکست می خورد. اخیرا کمپانی اپل با دو…