مرور برچسب

ASCO

مشروبات الکلی ابتلا به سرطان در زنان را افزایش می دهد

مشروبات الکلی ابتلا به سرطان در زنان را افزایش می دهد نوشیدن کم مشروبات الکلی ابتلا به سرطان در زنان را افزایش می دهد طبق بیانیه ای که در اوایل این هفته توسط انجمن انکولوژی بالینی آمریکا (ASCO) منتشر شد، گروهی که شامل بسیاری از پزشکان…