مرور برچسب

Aspirin

اسید استیل سالیسیلیک – آسپرین ( Acetylsalicylic acid – Aspirin )

اسید استیل سالیسیلیک یا آسپرین حاوی یک ماده فعال به نام اسید استیل سالیسیلیک است. اگر در دوزهای کوچک استفاده شود، این دارو به عنوان عامل ضد پلاکت عمل می کند ( از ایجاد لخته شدن خون در عروق خونی جلوگیری می کند). این تاثیر بر اساس اثر مهاری…