مرور برچسب

Azarga

قطره چشم آزارگا ( Azarga ) از کاربرد تا عوارض

قطره چشم آزارگا ( Azarga ) یک داروی حاوی دو ماده فعال است: برینزولامید Timolol یا تیمولول این قطره چشم برای درمان گلوکوم استفاده می شود. گلوکوم یک بیماری چشمی است و با افزایش فشار داخل چشم بروز می کند. گلوکوم یک بیماری است…