مرور برچسب

Bensedin

عوارض جانبی بنسدین یا دیازپام ( Bensedin ) چیست؟

بنسدین (Bensedin) (همچنین به عنوان دیازپام شناخته می شود) دارویی از گروه بنزودیازپین ها است. این دارو به طور عمده به اضطراب و ترس در افراد غلبه میکند. همچنین عضلات را آرام می کند و به عنوان ضد تشنج عمل می کند.