مرور برچسب

Betaserc

نحوه مصرف بتاسرک یا بتاهیستین ( Betaserc ) + عوارض و تداخلات دارویی

بتاسرک ( Betaserc ) یک داروی حاوی ماده فعال بتاهیستین است. این دارو متعلق به گروهی از داروهای مورد استفاده در درمان سرگیجه است. سرگیجه شرایطی است که در آن شما احساس گیجی و بی اختیاری می کنید یا احساس می کنید که اشیا در اطراف شما در حال حرکت…