مرور برچسب

Blue

شواهد نشان می دهد فقط انسان های مدرن قادر به مشاهده رنگ آبی هستند

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد فقط انسان های مدرن قادر به مشاهده رنگ آبی هستند بینایی انسان، رمز و رازی باور نکردنی را در پس زمینه خود دارد. اکثر ما قادر به دیدن حدود یک میلیون رنگ هستیم و هنوز هم نمی دانیم که چرا همه ما این رنگها را به…