مرور برچسب

BP23

سقف سرعت خودرو Hyper-GT مک لارن ۳۹۱ کیلومتر بر ساعت است

سقف سرعت خودرو Hyper-GT مک لارن 391 کیلومتر برساعتی است شرکت مک لارن پیشتر آشکار کرد که روی ابراتومبیل جدیدی با اسم رمز BP23 مشغول کار است و این مدل را Hyper-GT می شناسند. این محصول سریعترین خودرو تاریخ مک لارن بوده که براساس گزارش های…