مرور برچسب

Business Insider

یک زن تگزاسی از باکتری های گوشتخوار در سیلاب های هاروی مرده است

یک زن تگزاسی از باکتری های گوشتخوار در سیلاب های هاروی مرده است "وارد این آب نشوید" این هشدار کارشناسان بهداشت عمومی برای هفته های بعد از طوفان ایرما و هاروی است که تگزاس و فلوریدا را با میلیون ها گالن فاضلاب و عملا پوشیده از باکتری ها…