مرور برچسب

Caspian Sea Monster

هیولای دریای خزر ، Caspian Sea Monster

هیولای دریای خزر ، Caspian Sea Monster یکی از تجهیزات و وسائل نقلیه نظامی قایق های پرنده هستند. روسیه در دوران جنگ سرد اقدام به ساخت عجیب ترین قایق پرنده کرد که به صورت گسترده توسط نیروی دریایی این کشور مورد استفاده قرار گرفت.…