مرور برچسب

CBD چیست

آیا کانابیدیول ( CBD ) به کاهش درد فیبرومیالژیا کمک می کند؟

کانابیدیول (CBD) یکی از بیش از 100 ترکیب شیمیایی مشتق شده از شاهدانه است که به گیاهی به نام ماری جوانا نیز شناخته می شود. بخش کوچکی از تحقیقات نشان می دهد که کانابیدیول ممکن است به افراد مبتلا به فیبرومیالژیا کمک کند. بررسی در سال 2013…