مرور برچسب

Cefpodoxime

سفپودوکسیم (Cefpodoxime) و درمان عفونت

سفپودوکسیم (Cefpodoxime) دارویی از گروه سفالوسپورینها است. سفپودوکسیم آنتی بیوتیک است که در درمان عفونت استفاده می شود. این دارو دارای اثر ضد باکتری است و باکتری ها را از بین می برد. سفپودوکسیم برای درمان عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی…