مرور برچسب

Cephalosporins

نحوه مصرف سفتی بوتن (Ceftibuten)

سفتی بوتن (Ceftibuten) نسل سوم سفالوسپورین با طیف گسترده ای از فعالیت های ضد باکتری است. این دارو عمدتا بر علیه باکتری های گرم منفی و گونه های استرپتوكوک عمل می كند. آن را در مبارزه با باکتری هایی که بتالاکتاماز در طیف گسترده ای تولید…