مرور برچسب

Christian Gautier

۱۵+ عکس و زیبا و نایاب میکروسکوپی

 عکس های زیبا و نایاب میکروسکوپی عکس میکروسکوپی: آیا می دانید که دنیای عجیب و غریبی در نوک انگشتان ما وجود دارد و تنها میکروسکوپ ها می توانند این بعد پنهان را در نشان دهند؟ به خاطر زیبایی و اهمیت علمی عکس های میکروسکوپی - که به آن…