مرور برچسب

CLAR BMW

نسل بعدی سری ۳ بی ام دبلیو تغییر زیادی نخواهد کرد

نسل بعدی سری 3 بی ام دبلیو تغییر زیادی نخواهد کرد طراحان BMW تصمیم ندارند ظاهر نسل بعدی سری 3 بی ام دبلیو را  تغییر دهند. هرچند پنجره مشبک جلویی به نظر گسترده تر شده و چراغ های جلویی دارای ظاهر بزرگتری می باشند، اما به نظر این طراحان،…