مرور برچسب

Clarithromycin

نحوه مصرف کلاریترومایسین ( Clarithromycin ) + عوارض و تداخلات دارویی

کلاریترومایسین ( Clarithromycin ) متعلق به گروهی از داروهای آنتی بیوتیک است. آنتی بیوتیک ها رشد باکتری هایی را که باعث عفونت می شوند را متوقف می کنند. کلاریترومایسین داروهای پوشش داده شده با پوشش نوعی فیلم است که بدین معنی است که دارو به…