مرور برچسب

Clexane

کلگزان ( Clexane ) در چه مواردی کاربرد دارد؟

کلگزان (Clexane) دارویی است که حاوی یک ماده فعال به نام انوکساپارین است. این دارو متعلق به گروه ضد انعقاد (داروهای مورد استفاده برای جلوگیری از لخته شدن خون) می باشد. این دارو در هر شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که لازم است از لخته شدن…