مرور برچسب

Coldrex

نحوه استفاده از کلدرکس ( Coldrex ) + عوارض و تداخلات دارویی

کلدرکس (Coldrex) دارویی است که شامل مواد فعال زیر است: پاراستامول (500 میلی گرم) کافئین (25 میلی گرم) فنیل فرین (5 میلی گرم) ترپین (20 میلی گرم) اسید اسکوربیک (30 میلی گرم). ترکیبی از این مواد فعال برای بر طرف شدن…