مرور برچسب

Colobopsis explodens

گونه جدیدی از مورچه ها محتویات شکم خود را برای مبارزه با مهاجمین منفجر می کند

گونه جدیدی از مورچه ها محتویات شکم خود را برای مبارزه با مهاجمین منفجر می کند مورچه انفجاری : هنگامی که موضوع دفاع از لانه مطرح باشد، مورچه ها از روش های منحصر به فرد و دردناکی برای حمله به دشمنان خود استفاده می کنند. اما گونه جدید و عجیب…