مرور برچسب

Corbellati

رویای شرکت Corbellati برای تولید ابر خودرو با سرعت ۳۰۰ کیلومتر در ساعت

رویای شرکت Corbellati برای تولید ابر خودرو با سرعت 300 کیلومتر در ساعت Corbellati : در نمایشگاه خودروی ژنو، ابرخودروی استثنایی که 300 کیلومتر را در هر ساعت (482 کیلومتر در ساعت) طی می کند به نمایش گذاشته شد. بر اساس اخبار منتشر شده…