مرور برچسب

Cyclobenzaprine

سیکلوبنزاپرین ( Cyclobenzaprine ) چه فوایدی دارد؟

سیکلوبنزاپرین (Cyclobenzaprine) یک ماده شیمیایی (دارویی) است که با استراحت  دادن ماهیچه ها مرتبط است و متعلق به گروه داروهایی است که به نام آرامبخشی عضلات مرکزی عمل می کنند. این دارو دارای یک ساختار شیمیایی شبیه به ضد افسردگی های سه حلقه ای…