مرور برچسب

DID چیست

اختلال هویت تجزیه ای ( هویت پریشی ) یا اختلال گسست هویت

اختلال هویت تجزیه ای زمانی رخ می دهد که یک فرد دارای دو یا چند شخصیت یا هویت مجزا باشد. این اختلال قبلا به عنوان اختلال شخصیت چندگانه شناخته شده بود. فرد مبتلا به اختلال هویت تجزیه ای (DID) اغلب دارای یک "شخصیت اصلی" است که ممکن است…