مرور برچسب

Fart

ده واقعیت در مورد دفع گاز روده یا باد شکم (Fart)

نفخ یا باد شکم  عبارتند از شرایط پزشکی که معمولا به عنوان گوزیدن شناخته می شود. در حالی که مردم تمایل به صحبت در مورد این کار به طور آشکارا ندارند، این  چیزی است که هر کسی انجام می دهد.  در واقع، طبق برخی تحقیقات، یک فرد معمولی  در حدود 12…