مرور برچسب

FBI

حل معمای پر رمز و راز ترین مومیایی ۴۰ هزار ساله معروف به هویت قرن توسط FBI

حل معمای پر رمز و راز ترین مومیایی 40 هزار ساله معروف به هویت قرن توسط FBI مومیایی : از سال 1915، تا کنون سر بریده شده ای که در گوشه یک آرامگاه غارت شده در Deit el-Bersha، که یکی از گورستان های دست جمعی مصر است کشف شده بود دانشمندان را…