مرور برچسب

Flo Period Tracker

۶ دلیل پنهانی برای اینکه شما نتوانید باردار شوید

6 دلیل پنهانی برای اینکه شما نتوانید باردار شوید امروزه فاکتورهای اصلی کاهش دهنده شانس باروری، به خوبی شناخته شده اند: زایمان و تغذیه با شیر مادر، استفاده از قرص های پیشگیری، سیگار کشیدن. با این حال، اغلب حتی با نبود این عوامل هیچ تضمینی…