مرور برچسب

flying cars

کوادکوپترها الهام بخش دانشمندان برای ساخت ماشین های پرنده ( flying cars )

کوادکوپترها الهام بخش دانشمندان برای ساخت ماشین های پرنده ( flying cars ) بسیاری از پرندگان و حشرات علاوه بر راه رفتن قادر به پرواز کردن نیز هستند. اگر ما بتوانیم قابلیت پرواز و حرکت روی زمین به صورت همزمان برای ماشین ها، روبات…