مرور برچسب

glassfrog

قورباغه ای با پوست شفاف و شیشه ای مانند

قورباغه ای با پوست شفاف و شیشه ای مانند قرباغه شیشه ای یا بهتر بگوییم glassfrog ، یکی از مخلوقات جالب خداوند متعال است که پوست سبز و شفاف آنها توانایی پنهان شدن لای برگ ها را دارند. طول این موجودات در بزرگترین مورد آن به 2 اینچ هم نمی…