مرور برچسب

GWI

تغییرات مغز در سندرم خستگی مزمن و بیماری جنگ خلیج فارس

تغییرات مغز در سندرم خستگی مزمن و بیماری جنگ خلیج فارس    تحقیقات جدید، تغییرات مولکولی در مغز را که به سندرم خستگی مزمن و بیماری جنگ خلیج فارس اختصاص دارد، کشف می کند، این نتایج نشان می دهد که این دو مورد، تا به امروز کاملا روان شناختی…