مرور برچسب

I-motif

فرم جدیدی از دی ان ای در درون سلول های انسانی کشف شده است

فرم جدیدی از دی ان ای در درون سلول های انسانی کشف شده است دی ان ای : دانشمندان بر این باورند که ساختار جدیدی از DNA را در درون سلول های انسان کشف نموده اند که به عنوان "I-motif" شناخته می شود. فرم جدید یافت شده شبیه یک "گره" پیچ خورده…