مرور برچسب

Love hormone

هورمون عشق موجود در پرندگان سبب می شود تا مهربانتر باشند

هورمون عشق موجود در پرندگان سبب می شود تا مهربانتر باشند به تازگی دانشمندان هورمون جدیدی را در پرندگان کشف نموده اند که دارای عملکردی همانند "هورمون عشق" موجود در انسان، است و باعث می شود که آن ها با دوستان خود سخاوتمندانه تر و مهربان…