مرور برچسب

Renitec Plus

هر آنچه لازم است در مورد داروی Renitec Plus بدانید

Renitec Plus شامل دو ماده فعال انالاپریل و هیدروکلروتیازید  میباشد . این دارو برای درمان فشار خون بالا در بیمارانی که مونوتراپی با انالاپریل (Renitec) یا هیدروکلروتیازید برایشان جوابگو نیست، مورد استفاده قرار می گیرد.