مرور برچسب

RICE

روش RICE برای درمان جراحات چیست؟

RICE مخفف نوعی روش درمانی است. پزشکان معمولا این درمان را زمانی که یک فرد دچارعضله، تاندون یا رباط مجروح شده است، توصیه میکند.  اینها آسیب های بافت نرم نامیده میشوند.  RICE مخفف عبارات زیر است استراحت(Rest): اجتناب از استفاده از…